TT Trump gửi thông điệp xác nhận sẽ có chính quyền mới ngày 20/1, kêu gọi dân Mỹ hàn gắn, hoà giải

0 Views
nguyettrang93
nguyettrang93
10 Jan 2021

https://tinyurl.com/y5zmfmro
TT Trump gửi thông điệp xác nhận sẽ có chính quyền mới ngày 20/1, kêu gọi dân Mỹ hàn gắn, hoà giải
#PhoBolsaTV #Trump #BauCuMy

Show more

Up next0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments