Trung Dân chửi Hương Giang Idol là Bê Đê

172 Views
Remix
Remix
04 May 2020

Nguyên nhân khiến cho Hương Giang Idol sử dụng những từ ngữ mang tính chất bất kính và mất dạy đối với nghệ sĩ Trung Dân mà không ai ngờ đến đó là do trong chương trình thực tế chính nghệ sĩ Trung Dân đã vô tình động đến tự ái của Hương Giang Idol

Show more

Up next0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments