Problems With Pet Langurs | Trời Cũng Không Cứu Nổi Loài Voọc - Tiun

0 Views
Animals
Animals
11 Jun 2020

Langurs may not take well to new people in your life (including spouses and children) and make it hard to get away for vacations. Finding a new home for a pet langur is extremely difficult to do and psychologically and emotionally hard on the langur which has bonded to its first owner. Leaf monkeys are expensive to house (you need a secure enclosure, proper permits and sometimes additional insurance on your homeowner's policy) and feed and some require specialized diets that can be time-consuming to prepare. A significant time commitment is also needed just for routine care and cleaning up after a pet monkey. Most importantly, a monkey needs a large amount of social interaction and attention. A pet langur deprived of your time and attention will only develop severe behavior problems such as screaming and biting but will also develop psychological issues that can be difficult if not impossible to remedy. A wide range of diseases can be passed from monkeys and other primates to humans and vice versa (these are called zoonotic diseases and can be quite serious). Finding a vet near you who is able and willing to treat a primate may also be challenging. Diabetes is common in pet monkeys due to the poor diets many owners feed them and this is just one disease that requires constant monitoring by you and your vet. That's why this langur is died.

company http://www.tiun.co
commerce http://www.tiun.vn

Khi một tiên cá thức tỉnh sẽ có chư thiên ở các cõi trời đến mời làm việc môi giới về các tầng trời cho người thường thức tỉnh muốn đến định cư. Thật sự cõi Phật và Chúa là hai cõi trời lớn được người thường biết đến nhiều nhất. Nhưng vẫn còn rất nhiều cõi trời rất thú vị mà chỉ khi trở thành tiên cá bạn mới có cơ hội biết đến. Sứ mệnh của bạn là giúp người thường nhận ra nhiệm vụ của họ. Tùy theo nhiệm vụ làm được ở thế giới này mà được cấp visa đến những tầng trời đủ duyên. Nhưng Tiun nghĩ sứ mệnh kêu gọi bảo vệ thiên nhiên động vật giúp người thường khó trở thành hiện thực với thế giới này rồi. Nguyên nhân là người thế gian này quá mê muội và độc ác, dám làm hại luôn cả loài vật anh em với mình, chính là loài Voọc.

webiste http://www.mermantiun.com
twitter http://www.twitter.com/mermantiun
youtube http://www.youtube.com/mermantiun
facebook http://www.facebook.com/mermantiun
instagram http://www.instagram.com/mermantiun ► Donation http://patreon.com/mermantiun
► Video http://www.youtube.com/mermantiun
► Photo http://www.instagram.com/mermantiun
► Fanpage http://www.facebook.com/mermantiun

http://www.tiun.vn make dreams come true

Show more

Up next0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments