Phim Võ Thuật (USA 2020) - THE PAPER TIGERS 三紙老虎 - Official Teaser Trailer

4 Views
Phim Việt Nam
Phim Việt Nam
26 Jun 2020

Quảng cáo cho phim Võ Thuật sắp chiếu bên Mỹ The Paper Tigers - mà Phi được đóng vai phụ và đánh tay đôi với diển viên chính Alain Uy. Có diển chung với diễn viên Ron Yuan (Mulan 2020) và Andy Le & Brian Le của Martial Club. Đạo diễn Bao Tran Producer Al'n Duong Yuji Okamura.

Càc bạn Chia Sẽ giùm để rạp phim bên Mỹ biết có khán giả như cầu xem.

“When the hands cross, all will be revealed.” Take a first look at the new teaser trailer for The Paper Tigers!

www.thepapertigersmovie.com

Featuring:
Alain Uy
Ron Yuan
Mykel Shannon Jenkins
Jae Suh Park
Matt Page
Joziah Lagonoy
Andy Le
Brian Le
Phillip Dang
Raymond Ma
Roger Yuan
Yoshi Sudarso
Peter Sudarso
Gui DaSilva-Greene
Mark Poletti
Kieran Tamondong
Bryan Kinder
Malakai James

#thepapertigers #vietnameseactors #martialartsfilm #kungfu #wushu #asianactors #indiefilm #AAPIHM #APAHM #APIHM #AAPIHM2020 #APAHM2020 #ThePaperTigersMovie #APINewWave

Show more

Up next0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments