Nắng Có Còn Xuân - Lệ Quyên [Xuân Đất Việt, Tết Quê Hương] (Official)

0 Views
Remix
Remix
04 Mar 2021

NẮNG CÓ CÒN XUÂN
Sáng tác: Đức Trí
Biểu diễn: Lệ Quyên
Hỗ trợ: Phương Việt
Subscribe Gala Nhạc Việt: http://yeah1.net/GalaNhacViet
FB Gala Nhạc Việt : https://www.facebook.com/galanhacviet
Gmail: galanhacviet@gmail.com
Hotline: 0909 805 200 - (08) 66 846 706
©2015 Gala Nhạc Việt. All rights reserved

Show more

Up next0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments