LUẬT TRỜI (Phần 2: NGOẠI TÌNH & LY HÔN) - Mục sư Phạm Thiên Ân

2 Views
Entertainment
Entertainment
04 May 2020

Chương trình học Kinh Thánh online tối thứ tư 05/09/2018, bắt đầu lúc 8:20 (giờ Việt Nam)
Bài học: LUẬT TRỜI - (Phần 2: NGOẠI TÌNH & LY HÔN)
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:27-32
Người dạy: Mục sư Phạm Thiên Ân - Hội thánh HealtoSave (HTS)
#hockinhthanh #online #toithutu #mathio #mucsu #phamthienan #hoithanh #healtosave #hts #chuongtrinh #livestream #luattroi #phan2 #ngoaitinhvalyhon

Show more

Up next0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments