HÀI VĂN HƯỜNG - Tuyển Tập Những Bài Vọng Cổ Hay Nhất Của Ông Vua Vọng Cổ Hài Văn Hường

4 Views
Hài kịch mới
Hài kịch mới
11 Jun 2020

HÀI VĂN HƯỜNG - Tuyển Tập Những Bài Vọng Cổ Hay Nhất Của Ông Vua Vọng Cổ Hài Văn Hường

01. Tư Ếch Đại Chiến Văn Hường
02. Văn Hường Đi Xe Gắn Máy
03. Văn Hường Sợ Nữ Sắc
04. Văn Hường Nể Vợ
05. Văn Hường Đi Hát
06. Tư Ếch Đi Chợ Tết
07. Tào Tháo Cháy Râu
08. Vè Sân Khấu
09. Tiền Bạc, Bạc Tiền
10. Vợ Tui, Tui Sợ
11. Tôi Đi Hớt Tóc
12. Đời
13. Làm Vua Buồn Lắm
14. Ông Trưởng Tiên Bửu
15. Tề Thiên Đại Thánh
16. Tôi Về Quê Vợ
17. Tửu
18. Chó Mực Đầu Cáo

Show more

Up next0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments