Hỏi bất chợt, đáp bất ngờ, với vợ chồng đại gia Lê Ân: Cái vung và cái nồi

0 Views
Remix
Remix
08 Jun 2020

Trò chuyện với vợ chồng đại gia Lê Ân-Mai Thị Mai: "Đàn ông là cái nồi và đàn bà là cái vung. Tôi muốn là cái vung để giữ kín cái nồi cơm này!"

Show more

Up next0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments