Phiên bản dành cho điện thoại Andoid ( Samsung , Sony, Xaomi, HTC.... ) : https://dl.apkvn.top/product/viettube/

Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu TCB - Techcombank - Ngân hàng Kỹ thương - Phần 5

0 Lượt xem
Tuấn Anh
Tuấn Anh
04 May 2020

Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu TCB - Techcombank (Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam) - 05/03/2020 - Phần 5

File Excel - Ý chính Toàn bài: http://bit.ly/TCB_Excel_2

Địa điểm: Online
Thời gian: Ngày 05/03/2020
Mục đích: Hướng dẫn Người mới Tìm hiểu Chứng khoán biết Cách Phân tích Công ty

Link Phần 4: https://youtu.be/Mp-sGJ4Udx4
Link Phần 6: https://youtu.be/E6z2dTrOCzI

Bùi Huy Hiệp - 0936080505 (Điện thoại / Zalo / Telegram)
Website: www.ChungKhoanOnline.com.vn
Facebook: https://fb.com/JPierpontBui

Đăng ký Tài khoản Chứng khoán chỗ Mình để nhận được Hỗ trợ Tư vấn Tốt nhất
Mở Trực tiếp hoặc Từ xa - Link: http://bit.ly/MTK_MAS

Khóa học Chứng khoán - Cơ bản cho Người mới Tìm hiểu
1. Học viên học Trực tiếp tại Hà Nội - Link: http://bit.ly/Khoa_hoc_CK_HN
2. Học viên học Online từ Tỉnh xa - Link: http://bit.ly/Khoa_hoc_CK_Online

Đăng ký tham gia Nhóm Chat Chứng khoán Telegram - Định hướng Đầu tư Dài hạn
Link Đăng ký: http://bit.ly/Nhom_Chat_Chung_Khoan

Hiển thị nhều hơn nữa

Tiếp theo0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào cả

Bình luận bằng Facebook