[Gcaothu] Veera ăn mạng vượt thời gian khiến đồng đội yêu cầu tắt hack - Trùm Hot Pick auto cấm rank

2 Views
Em Bán Kính
Em Bán Kính
10 Mar 2021

[Gcaothu] Veera ăn mạng vượt thời gian khiến đồng đội yêu cầu tắt hack - Trùm Hot Pick auto cấm rank | Veera mùa 17 LIÊN QUÂN MOBILE
+ Shop acc liên quân của Gcaothu: https://shopgcaothu.vn/ ( Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/shopgcaothu.vn/)
+ Theo dõi mình để xem live stream trên nonolive: Id nonolive: 8915517 http://nonolive.com/room/gcaothu
+ Kênh thứ 2 Gcaothu Tốc Chiến : https://www.youtube.com/channe....l/UCAd-byvbS4Raky9jk
+ Blog của mình: http://gcaothu.com/
+ Facebook cá nhân: https://facebook.com/vjet.vjtlooky
+ Fanpage: https://www.facebook.com/gcaothu.vn
+ Tham gia hội viên Vip Gcaothu:
https://youtube.com/channel/UC....ykFSnImGNa-5DABblw7K
+ Group nhóm Vip Liên quân:
https://facebook.com/groups/1716084041760251/
+ Liên hệ quảng cáo hoặc vấn đề bản quyền : vietvitloocky@gmail.com
+ Đăng ký kênh Gcaothu Channel: https://youtube.com/channel/UC....ykFSnImGNa-5DABblw7K
- Nguồn nhạc trong video:
+ T96: https://www.youtube.com/channe....l/UCfunWutr_WZpbKyFl
+ BD Media Music: https://youtube.com/user/hoangminhusd/playlists
+ Htrol: https://youtube.com/channel/UC....b2iEG1CZVwGCC1VQaRo7
+ NoCopyrightSounds https://youtube.com/user/NoCop....yrightSounds/feature
+ Phạm Thành Remix: https://youtube.com/channel/UC....Uxlof4rvjI8jQkZ4yttX
+ AYie RMX: https://www.youtube.com/channe....l/UCBRUEypwhg5CW105K
#GcaothuChannel #gcaothu #veera

Show more

Up next0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments