Cầu Long Biên Có Liên Quan Gì Đến Bốt Hàng Đậu?

7 Views
Em Bán Kính
Em Bán Kính
10 Mar 2021

Cũng do người Pháp xây dựng, Cầu Long Biên và Bốt Hàng Đậu rất gần nhau, chỉ cách nhau 350m. Liệu 2 công trình này có liên quan gì đến nhau hay không?
Nhà Vui | Fun Home mời mọi người cùng tìm hiểu nhé.

Show more

Up next0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments