Phiên bản dành cho điện thoại Andoid ( Samsung , Sony, Xaomi, HTC.... ) : https://dl.apkvn.top/product/viettube/

Các gói tài khoản hữu ích từ Techcombank

0 Lượt xem
Tuấn Anh
Tuấn Anh
04 May 2020

Tài khoản kinh doanh
Gói tài khoản Kinh doanh được đóng gói đáp ứng nhu cầu giao dịch thuận tiện với hạn mức thấu chi cao, đáp ứng nhu cầu thanh toán và chi tiêu bất ngờ của Khách hàng, bao gồm: Tài khoản, Thẻ Visa Debit Gold, F@st i-bank trọn gói sử dụng SMS OTP, F@st-mobipay trọn gói, F@st -homebanking, thấu chi phê duyệt trước

Tài khoản đầu tư
Gói tài khoản Đầu tư được đóng gói bao gồm Smart loan, Tài khoản, Thẻ Visa Debit Gold, F@st i-bank trọn gói sử dụng SMS OTP, F@st-mobipay trọn gói, F@st -homebanking đáp ứng nhu cầu giao dịch thuận tiện với hạn mức cao cho khách hàng có dòng tiền lưu chuyển lớn và có nhu cầu vay với lãi suất ưu đãi.

Tài khoản F@st Easy
Gói tài khoản F@st Easy được đóng gói đáp ứng nhu cầu giao dịch thuận tiện với hạn mức cao, đáp ứng nhu cầu thanh toán và chi tiêu bất ngờ của KH. Gói tài khoản F@st Easy bao gồm Tài khoản, Thẻ Visa Debit Gold, F@st i-bank trọn gói, F@st-mobipay trọn gói, F@st - homebanking và Thấu chi tín chấp

Tìm hiểu thêm về các gói tài khoản tại Techcombank:
Gói tài khoản đầu tư: https://goo.gl/rniwsU
Gói tài khoản cá nhân: https://goo.gl/4LmHb8

---
Subscribe Techcombank: http://www.youtube.com/user/TechcomBankVietnam
Like us on facebook: http://www.facebook.com/Techcombank
Follow us on Twitter: http://twitter.com/TechcombankVN
Visit the website: http://www.techcombank.com.vn

Hiển thị nhều hơn nữa

Tiếp theo0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào cả

Bình luận bằng Facebook