BỐN CHỮ LẮM (MV) - TRÚC NHÂN - TRƯƠNG THẢO NHI [ Chất Lượng 4k]

2 Views
Remix
Remix
04 Mar 2021

_Ca sỹ: Trúc Nhân - https://www.facebook.com/truc.nhan.7
_Ca sỹ: Trương Thảo Nhi - https://www.facebook.com/fu.buchu
_Sáng tác: Phạm Toàn Thắng - https://www.facebook.com/nhocten
_Phối khí: Nguyễn Duy Anh - https://www.facebook.com/duyanh.nguyen.9889
_Đạo diễn: Phoenix Vũ - https://www.facebook.com/vungocphuong
_Đạo diễn hình ảnh: Duy Joseph - https://www.facebook.com/duy.joseph
_Biên đạo: Lâm Vinh Hải - https://www.facebook.com/lam.vhai.3

Show more

Up next0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments