Phiên bản dành cho điện thoại Andoid ( Samsung , Sony, Xaomi, HTC.... ) : https://dl.apkvn.top/product/viettube/

6月9日每日新鲜数(法国_欧洲杯)

0 Lượt xem
Entertainment
Entertainment
27 Apr 2020

6月9日每日新鲜数
来源:http://www.ntdtv.com/xtr/gb/20....16/06/10/a1270580.ht

【新唐人2016年06月09日讯】6月9日每日新鲜数<br><br>90,000<br><br>欧洲杯期间<br>法国全国各地戒备<br>部署安全军警人力<br>超过9万人<br><br>资料来源:Deutsche Welle

相关联接:
新唐人电视台 http://www.ntdtv.com

法国 http://www.ntdtv.com/xtr/gb/articlelistbytag_%E6%B3%95%E5%9B%BD.html

欧洲杯 http://www.ntdtv.com/xtr/gb/articlelistbytag_%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E6%9D%AF.html

每日新鲜数 http://www.ntdtv.com/xtr/gb/articlelistbytag_%E6%AF%8F%E6%97%A5%E6%96%B0%E9%B2%9C%E6%95%B0.html

Hiển thị nhều hơn nữa

Tiếp theo0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào cả

Bình luận bằng Facebook