#409 24OCT20: SO SÁNH CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO TRUMP vs BIDEN!

0 Views
Bán Kính Em
Bán Kính Em
29 Oct 2020

#tranmaico #news #trump #biden
#409 24OCT20: SO SÁNH CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO TRUMP vs BIDEN!
Điểm tin:
- New York City bị kiện vì "boom" hàng y tế.
- TT Trump đã đi bầu sớm.
- So sánh chính sách ngoại giao Trump vs Biden.

Show more

Up next0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments