Ô Cường gọi Bác Hồ, Bác Trump, ô Trần Dần đeo cờ vàng hoan hô

6 Views
Vhearts
Vhearts
08 Jun 2020

HỘI LUẬN GIẢI TRÍ CUỐI TUẦN
Cao nhân Trần Dần xưng danh Đệ nhất Quốc Sư Hoa Kỳ
Cao nhân Nguyễn Mạnh Cường gọi ông Trump bằng Bác

Show more


0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments