Phiên bản dành cho điện thoại Andoid ( Samsung , Sony, Xaomi, HTC.... ) : https://dl.apkvn.top/product/viettube/

联合国首届人道峰会 援助难民成焦点

0 Lượt xem
Entertainment
Entertainment
27 Apr 2020

联合国首届人道峰会 援助难民成焦点
来源:http://www.ntdtv.com/xtr/gb/20....16/05/24/a1267997.ht

【新唐人2016年05月23日讯】在过去一年中,全球难民人数首次突破6千万。<br><br>为了逃避国内战乱与贫穷,中东难民经由地中海从土耳其涌入希腊,转而进入欧洲大陆,中途死亡和难民安置等问题,已经引发严

相关联接:
新唐人电视台 http://www.ntdtv.com

联合国 http://www.ntdtv.com/xtr/gb/articlelistbytag_%E8%81%94%E5%90%88%E5%9B%BD.html

首届 http://www.ntdtv.com/xtr/gb/articlelistbytag_%E9%A6%96%E5%B1%8A.html

人道峰会 http://www.ntdtv.com/xtr/gb/articlelistbytag_%E4%BA%BA%E9%81%93%E5%B3%B0%E4%BC%9A.html

难民 http://www.ntdtv.com/xtr/gb/articlelistbytag_%E9%9A%BE%E6%B0%91.html

援助 http://www.ntdtv.com/xtr/gb/articlelistbytag_%E6%8F%B4%E5%8A%A9.html

Hiển thị nhều hơn nữa

Tiếp theo0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào cả

Bình luận bằng Facebook