Phiên bản dành cho điện thoại Andoid ( Samsung , Sony, Xaomi, HTC.... ) : https://dl.apkvn.top/product/viettube/

伦敦恐袭 冲撞砍人酿55死伤 3嫌被毙12嫌落网(汽车撞人_伦敦桥)

0 Lượt xem
Entertainment
Entertainment
27 Apr 2020

伦敦恐袭 冲撞砍人酿55死伤 3嫌被毙12嫌落网
来源:http://www.ntdtv.com/xtr/gb/20....17/06/04/a1327686.ht

【新唐人2017年06月04日讯】周六晚间,英国伦敦的伦敦桥以及附近的博罗市场发生了汽车撞人和持刀伤人的恐怖袭击事件。目前,造成至少7人死亡,48人受伤。来看本台记者舒雅从现场带来的报导。<br><br>周

相关联接:
新唐人电视台 http://www.ntdtv.com

伦敦恐袭 http://www.ntdtv.com/xtr/gb/articlelistbytag_%E4%BC%A6%E6%95%A6%E6%81%90%E8%A2%AD.html

冲撞 http://www.ntdtv.com/xtr/gb/articlelistbytag_%E5%86%B2%E6%92%9E.html

砍人 http://www.ntdtv.com/xtr/gb/articlelistbytag_%E7%A0%8D%E4%BA%BA.html

汽车撞人 http://www.ntdtv.com/xtr/gb/articlelistbytag_%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E6%92%9E%E4%BA%BA.html

伦敦桥 http://www.ntdtv.com/xtr/gb/articlelistbytag_%E4%BC%A6%E6%95%A6%E6%A1%A5.html

Hiển thị nhều hơn nữa

Tiếp theo0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào cả

Bình luận bằng Facebook