[ซับไทย] TF Family Summer Sport Games 2020 (ภาคต้น)

197 Views
Music4Life
Music4Life
26 Jul 2020

TF Family Summer Sport Games 2020 (ภาคต้น)

ทีมA สีฟ้า
- เหยียนฮ่าวเฉียง (MC)
- เฮ่อจวิ้นหลิน
- จางเจินหยวน
- มู่จื้อเฉิง
- จางจวิ้นหาว
- จูจื้อซิน
- ซูซินฮ่าว

ทีมB สีแดง
- หม่าเจียฉี
- ติงเฉิงซิน
- เฉินเทียนเริ่น
- จั่วหาง
- เติ้งเจียซิน
- อวี้อวี่หาน

ทีมC สีเหลือง
- ซ่งย่าเซวียน
- หลิวเย่าเหวิน
- จางจี๋
- จางเจ๋ออวี๋
- ถงอวี่คุน
- จ้าวก้วนอวี่
- เหยาอวี่เฉิน

#时代少年团 #TFFamily #Cpop #TEENSINTIMES #TYT #TNT #TFFAMILY #ติงเฉิงซิน #หม่าเจียฉี #หลิวเย่าเหวิน #ซ่งย่าเซวียน #จางเจินหยวน
#เฮ่อจวิ้นหลิน #เหยียนฮ่าวเฉียง #TNT时代少年团 #TFFAMILYGAMES #TF家族 #TFfamilyGen3

Show more

Up next0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments