Most recent activities

xenangbinhminh

xenangbinhminh

Xe nâng 14 tấn, 15 tấn phiên bản G series CPCD140-CU-06IIG / CPCD150-CU-06IIG là dòng xe sản xuất riêng cho thị trường Đông Nam Á. Với nhiều đặc điểm phù hợp như thiết kế cầu khép kín, két n.. Read more

Xe nâng 14 tấn, 15 tấn phiên bản G series CPCD140-CU-06IIG / CPCD150-CU-06IIG là dòng xe sản xuất riêng cho thị trường Đông Nam Á. Với nhiều đặc điểm phù hợp như thiết kế cầu khép kín, két n..
0 0